تبلیغات
فتح الاسرار - سرآغاز

فتح الاسرار

فتح القلوب

سرآغاز

آغاز هرجنگی سخت است لیکن سختی ما هیبت جنگ هارا میشکند.

گذشتن از سد جاهلیت برای رسول خاتم سخت بود ولی امروز ما کاری بس سختر از آنرا میخواهیم انجام دهیم وآن ساختن سد دربرابرجاهلیت است.

ایران امروز خواهان جاهلیت نیست ,اما در ورای حزب اللهی بودن میخواهند ایران وایرانی جاهل باشد.

به امید خدای یگانه وراهبری سید ما نخواهیم گذاشت گریم کرده های به ظاهر سرور ,مارا به جهل بکشانند.

                                                            این غایت ماست...[ یکشنبه 9 مهر 1391 ] [ 01:09 ب.ظ ] [ رضا علم قلیلو ] [ نظرات() ]