تبلیغات
فتح الاسرار - کم وبیش..

فتح الاسرار

فتح القلوب

کم وبیش..

سید:

 ( یك جمله‌ى كوتاه در مورد مفهوم پیشرفت، یك جمله‌ى كوتاه هم در مورد مفهوم عدالت عرض میكنم؛ تفصیل این اجمال را بایستى مسئولان، گویندگان، كسانى كه با افكار مردم سر و كار دارند، باز كنند؛ هم تحقیق كنند، هم به مردم اطلاع‌رسانى كنند. مقصود ما از پیشرفت چیست؟ پیشرفت در یك جهتِ محض نیست. مقصود از پیشرفت، پیشرفت همه جانبه است. از همه‌ى ابعاد در كشور، این ملت، شایسته و سزاوارپیشرفت است . اما عدالت. پیشرفت اگر با عدالت همراه نباشد، پیشرفتِ مورد نظر اسلام نیست...)

سید ,عرضی داشتم. میدانم حرفهای شما تماما" براساس منطق واصول میباشد ولی من درایران پیشرفت می بینم ولی عدالت نه.

حتی وقتی دوران امام خمینی را نیز بررسی میکنم باز شمه ای از عدالت را استشمام نمیکنم.در آن زمان کسانی که در نهادهای انقلابی وابستگی داشتند درواقع هرکاری میخواستند میکردند.امروز هم همان روال ادامه دارد.

شما همیشه به مردم سفارش کرده ایددر مسایل ودشواری های اقتصادی صبر وصرفه جویی پیشه کنند واین عمل را نوعی گسترش عدالت تلقی کرده اید.مردم نیزسمعا" وطاعتا" گفته وعمل کرده اند ولی سید جان عدالت را مردم تا حدودی بوجود می آورند عدالت اصلی باشماست.. 

                                            در باب عدالت کم کاری نکرده اید؟؟

 [ یکشنبه 28 آبان 1391 ] [ 01:07 ب.ظ ] [ رضا علم قلیلو ] [ نظرات() ]