تبلیغات
فتح الاسرار - پایان ماموریت

فتح الاسرار

فتح القلوب

پایان ماموریت

در آغاز دهه 80 وقتی به برخی بزرگان میگفتی بیایید تا انقلاب دیگری به پا بکنیم صدای فریادشان گوش را چنان مینواخت که گویی از آنها جان میخواهی .

حالا بعداز 11سال وقتی دوباره همان دعوت را انجام میدهی,یک جواب بسیار قانع کننده ای میدهند.جوابی که دهان تمامی مدعیان را می بندد:

(در شرایط کنونی ,آقا امر کردند به مسایل مهم تر نظام پرداخته شود...)

جالب است!! جاهلان  خود عالم دان ,انقلاب کردن در شرایط کنونی را  مساله مهم نمی پندارند.

دو پیشنهاد دارم: 1_ تامل وتدبر در سخنان سید 2_تفسیر و توضیح سخنان سید.

شما بروید وبه تمام سخنان ایشان در باب الویت بندی مسایل نگاهی بیاندازید,اگر عاقل مرکب! هم نباشید و کمی تدبر را چاشنی تفسیر خود قرار دهید خواهید دید که انقلاب امروزی یعنی چه... .

سید می فرمایند:

( اعتقاد جدّى بنده این است كه بسیارى از ناكامیهاى امروز ما در عرصه‌ى رسیدن به هدفهاى انقلاب و اداره‌ى مطلوب كشور، به‌خاطر كم اعتنایى به عدالت است. هركدام از ما نسبت به خودمان اغماض مى‌كنیم. اسم عدالت را مى‌آوریم و به آن تحریض هم مى‌كنیم؛ اما در مقام عمل نسبت به خودمان اغماض مى‌نماییم. حالا قدرى اغماض نسبت به خود، بر اثر نقصها، كوچك بودن و كوتاهیهاى طبیعى ما قابل قبول است؛ اما ما نسبت به خودمان زیاد اغماض مى‌كنیم. خیلى از امكانات و برخورداریها را براى خود روا مى‌داریم كه براى دیگران روا نمى‌داریم. ما این فرهنگ حاكم بر ذهن خودمان را باید عوض كنیم و مردم هم همین‌طور)

دیدید!! انقلاب امروز همان تحقق هدف انقلاب دیروز است... [ دوشنبه 10 مهر 1391 ] [ 01:41 ب.ظ ] [ رضا علم قلیلو ] [ نظرات() ]