تبلیغات
فتح الاسرار - شوخی..

فتح الاسرار

فتح القلوب

شوخی..
نه شرقی نه غربی را امام زمانی فرمودند که از شرق وغرب برسرمان مصیبت می آمد
امروز که شرق باما کمی ,فقط کمی راه میاید(آن هم به خاطر مصلحت خود) یعنی میشود روزی بیاید که غرب هم باما راه بیاید(آن هم بخاطر مصلخت خود)؟؟؟؟                                             
               

[ سه شنبه 23 مهر 1392 ] [ 12:04 ب.ظ ] [ رضا علم قلیلو ] [ پند دوستان() ]