تبلیغات
فتح الاسرار - گشایش به دست..

فتح الاسرار

فتح القلوب

گشایش به دست..

هروقت خواستیم نماز بخوانیم ,گفتند ریاکار است.

هروقت خواستیم قرآن بخوانیم ,گفتند صوت ندارد.

هروقت خواستیم روضه بخوانیم,گفتند سند ندارد.

هروقت خواستیم رجز بخوانیم, گفتند جگر  ندارد.

هروقت...؟

اینها همه خواندنی بود و اگر در در میان راه مارا میکوفتند,حداکثر قلب تاریکمان میشکست.

اما برخی جاها ما در کنار خواندنی ها,کردنی هایی را هم کردیم.!!

آن موقع دیگر قلب سیاهمان نمیشکند,کوفتن های آنها اعتمادمان را به نظام می کوبد...

کوفتن اعتماد عادت شده ,اعتمادتان را کوفته اند؟؟

بی اعتمادی

دری است

خودستایی و بیم

چفت و بست غرور است

و تهی‌ دستی

دیوار است و لولا ست

زندانی را كه در آن

محبوس رای خویشیم

دلتنگی‌ مان را برای آزادی و دلخواه دیگران بودن

از رخنه‌ هایش

تنفس می ‌كنیم


تو و من  

توان آن را یافتیم

كه برگشاییم

كه خود را بگشاییم [ یکشنبه 16 مهر 1391 ] [ 01:02 ب.ظ ] [ رضا علم قلیلو ] [ نظرات() ]