تبلیغات
فتح الاسرار - یک فرضیه...

فتح الاسرار

فتح القلوب

یک فرضیه...
 

بعد ازپایان مذاکرات ژنو مردم به دنبال ارزانی میگردند حتی خیلی ها معتقدند که قیمت ها شروع به شکسته شدن کرده اند...
در این میان برخی هاای فرضیه را مطرح کرده اند که تنها 50%گرانی ها مربوط به تحریم هاست!!50%باقی مانده زائیده ی بزرگان اقتصادی مملکت میباشد..
بزرگانی که حامی اصلی رییس جمهور 11امند..
همان هایی که عامل پیروزی رییس جهور 11ام هستند...
طرح کنندگان میگویند روحانی به هرنحو ممکن مذاکرات را به پایان رساند تا به مردم الغا کند که ارزانی در راه است..
بعد از آن حامیان روحانی بابادخالت در بازارهمانگونه که قیمت هارا بالا برده بودند!پایین بیاورند..
یعنی روحانی توانست باسیاست خارجی مردم را به رفاه نزدیک کند...


این تنها یک فرضیه است وبایدمنتظر ماند وبه نظریه رسید....[ چهارشنبه 6 آذر 1392 ] [ 11:04 ق.ظ ] [ رضا علم قلیلو ] [ نظرات() ]