تبلیغات
فتح الاسرار - زمان...

فتح الاسرار

فتح القلوب

زمان...

 

( انقلاب اسلامى با همه‌ى انقلابهاى دیگر متفاوت است؛ نه یك انقلاب صرفاً معنوى و فرهنگى است، نه یك انقلاب صرفاً اقتصادى است، نه یك انقلاب صرفاً سیاسى است؛ یك انقلاب همه‌جانبه است. مثل خودِ اسلام است. همانطورى كه اسلام ابعاد معنوى و اخلاقى دارد، ابعاد الهى دارد، در عین حال ناظر به زندگى مردم است؛ بعد اقتصادى، بعد سیاسى، بعد اجتماعى در اسلام وجود دارد؛ انقلاب اسلامى هم داراى ابعاد مختلف بود و راز ماندگارى انقلاب اسلامى و روزبه‌روز زنده‌تر شدن این انقلاب در سطح منطقه و جهان، همین ابعاد گوناگون آن است كه با نیازهاى بشر متوازن و همراه بوده است)

شاید چندمین بار است که این سخن سید را میخوانید اما به قول خودشان : درمیان حرفهایمان سخنان ارزشمندی است ولی غالبا نادیده گرفته وگم میشود.

در برحه ی کنونی که اقتصاد دغدغه ی اصلی مردم شده است مدیران نیز در به در دنبال راه فرار وراه چاره برای گذر از این بحران هستند.من در جریان تمامی سیاست ها وراهبرد های در حال اجرای نظام نیستم اما با شناختی که ازمدیران نظام دارم مطمئن هستم مدیران فرهنگی واجتماعی نیز در گیر اقتصاد شده اند!!

خب مگر این اصول نظام پروری است؟ انقلاب ما 34سال است که دوام آورده نه بخاطر تدبر مدیران بلکه به مدد صبر مردم!!

صبر انقلابی!! همان صبری که موجب پیروزی این انقلاب شد ودارد به جلو پیش میبرد..

اما آیا این صبر انقلابی روزی به سر خواهد رسید؟ 

آری روزی خواهد آمد که کاسه صبر لبریز شود وآن روزی است که انقلاب نباشد..

این را نگوییم که :تا مردم هستند انقلاب هست . بهتر است بگوییم: تا صبر مردم هست انقلاب هست. [ دوشنبه 8 آبان 1391 ] [ 10:43 ق.ظ ] [ رضا علم قلیلو ] [ نظرات() ]